Úspory jsou stále aktuálním tématem. Pokud vytápíte a ohříváte vodu plynem, mohly vás změny cen až nepříjemně zaskočit a donutit přenastavit termostat. Možná úspora bez ztráty komfortu tu však existuje. Přechod na kondenzační plynový kotel vám totiž může ušetřit až 20 % současné spotřeby plynu. Ovládání zařízení je navíc jednodušší a výkon větší.

Ekologický a úsporný ohřev vody i vytápění

Kondenzační kotel je ekologickým a čistým provozem dokonce preferovanou variantou. Dovoluje snadnou regulaci, včetně napojení na chytrou domácnost a ovládání prostřednictvím mobilního telefonu. Co je však nejdůležitější, při nízkoteplotním provozu dokáže kondenzační kotel přeměnit na teplo i vodní páru se spalinami, dosáhne tak až o 20 % nižší spotřeby plynu.

Pára, která odchází spalinovou cestou se u tohoto typu kotle zachytává a kondenzuje působením studené vody. Původně chladná voda se tak znovu ohřívá a vrací do topné soustavy. Kotel nemusí ohřívat 100 % množství potřebné vody a spotřebovává tak i citelně méně plynu.

Složitější, ale přesto snadno řešitelná instalace

Výhoda úspory je vyvážená složitější instalací, respektive nutností upravit odvod spalin a zajistit odvod kondenzátu. Kondenzační plynový kotel by proto měl vždy instalovat odborník. Odvod kondenzátu je možné řešit napojením do běžného odpadu. Topenář dokáže najít optimální cestu, podle umístění kotle i vedení rozvodů. Nemusíte se bát, že kvůli novému kotli rozkopete polovinu domu, kondenzát odvádí poměrně tenká hadička, takže i při delší cestě instalace nezpůsobí náročné úpravy.

Druhou úpravou musí projít komín. Kondenzační kotel vypouští spaliny s nižší teplotou a ty by mohly nevyvložkovaný komín poškodit. Ideální je instalovat nerezové nebo plastové vložky. Možné je také technicky vložkování „obejít“ a kotel napojit na novou spalinovou cestu. Záleží na technickém stavu, dispozicích i stáří domu, do kterého se kotel instaluje.

Nechte si poradit, zažádat můžete i o dotace

Přechod na kondenzační kotel se i přes tyto práce rozhodně vyplatí, navíc můžete využít vyhlášené dotace, které podporují výměnu kotlů za ekologicky šetrnější. Poraďte se s topenářem, přiblíží vám nejen aktuální možnosti ve vašem regionu, ale na základě osobní návštěvy ověří náročnost výměny kotle, doporučí vám vhodné řešení a obeznámí podrobněji s finančními i časovými nároky.