Pro servisy, výrobny, garáže a specializovaná zařízení zajistíme kompletní vzduchové tlakové rozvody i rozvody pro technické plyny. Součástí instalace je dodávka veškerého materiálu a vybavení. Po dokončení práce provádíme také náležitou odbornou revizi. Technické plyny argon, kyslík a jiné jsou důležitou součástí výrobních procesů. Jejich skladování a rozvod však podléhá přísným normám. Připravíme pro vás praktické a bezpečné řešení.

Zabýváme se také instalací centralizovaných vzduchových – ventilačních rozvodů. Vzduchotechnika je vedena zejména ve velkých komerčních budovách jako jsou kancelářské prostory, obchodní domy nebo sklady. Při návrhu řešení vycházíme z přesných propočtů velikosti objektu, počtu pohybujících se osob i způsobu využití prostoru. Vždy dbáme na efektivní vedení vzduchu s minimálními náklady na energie. Vzduchotechnika musí splňovat bezchybný dlouhodobý provoz i při vysokém zatížení, zároveň dbáme na dodržení estetického vzhledu viditelných částí.

Pro jakýkoli účel nebo typ vedeného vzduchu vám nabízíme naše služby. Disponujeme plně vybaveným technickým zázemím a dlouholetými zkušenostmi. Při dodávkách zařízení spoléháme na osvědčené výrobce se zárukou dlouhé životnosti a s důrazem na kvalitní zpracování všech dílů. Kdykoli se na nás můžete obrátit. Navrhneme vám řešení, které přesně splní vaše očekávání a postaráme se o kompletní dodávku materiálu a zařízení i jeho odbornou instalaci